Näin Uskomme
.

Näin Uskomme

Kirjoitukset - Raamattu on inspiroitu Jumalan Sana. Se on tulos siitä, mitä muinoin eläneet pyhät miehet puhuivat ja kirjoittivat Pyhän Hengen johtamina. Hyväksymme uuden liiton, sellaisena kuin se on kirjattuna Uudessa Testamentissa, erehtymättömänä oppaanamme opissa ja käytännön elämässä. (II Tim. 3:16, I Tess. 2:13, II Piet. 1:21)

Jumala - Meidän Jumalamme on yksi ilmentyen kolmena tasavertaisena persoonana, Isä, Poika ja Pyhä Henki (Fil. 2:6).

Ihminen, syntiinlankeemus ja lunastus - Ihminen on luotu olento, tehty Jumalan kaltaisuuteen ja kuvaksi, mutta Aadamin rikkomuksen ja lankeemuksen kautta synti tuli maailmaan. "Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla." Kuten on kirjoitettu, "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan". Jeesus Kristus, Jumalan Poika, ilmestyi tekemään tyhjäksi perkeleen teot ja antoi elämänsä ja vuodatti verensä lunastaakseen ja palauttaakseen ihmisen takaisin Jumalan luo (Room. 5:14, Room. 3:10, Room. 3:23, I Joh. 3:8). Pelastus on Jumalan lahja, erillään teoista ja laista. Se alkaa vaikuttaa ja tulee toimivaksi armosta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen synnyttäen Jumalalle mieluisia tekoja (Ef. 2:8).

Uudestisyntyminen, iankaikkinen elämä ja Taivas - Ihmisen ensimmäinen askel kohti pelastusta on Jumalan mielen mukainen murhe, joka saa aikaan parannuksen. Uudestisyntyminen on välttämätöntä kaikille ihmisille, ja kun sen kokee, synnyttää se iankaikkisen elämän (II Kor. 7:10, I Joh. 5:12, Joh. 3:3-5). Taivas on todellinen asuinpaikka, valmistettu kaikille Kristukseen uskoville (Joh. 14:2-3, 1. Tess. 4:17, Ilm. 7:9).

Vesikaste - Upotuskaste vedessä on Herramme suora käsky ja se on vain uskoville. Kasteessa kristitty samaistuu Kristukseen ja Hänen kuolemaansa, hautaamiseensa ja ylösnousemukseensa (Matt. 28:19, Room. 6:4, Kol. 2:12, Ap.t. 8:36-39). Seuraava kastekaavasuositus on hyväksytty: "Oman uskosi tunnustuksen perusteella, että Jeesus Kristus on Herra ja Jumalan Poika, ja Sanan valtuuttamana, kastan sinut Jeesukseen Kristukseen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen."

Pyhän Hengen kaste - Kaste Pyhässä Hengessä ja tulessa on Herran Jeesuksen Kristuksen lupaama lahja Jumalalta kaikille uskoville, ja se saadaan uudestisyntymisen jälkeen. Tämän kokemuksen ensimmäinen merkki on uusilla kielillä puhuminen, sen mukaan kuin Pyhä Henki antaa puhuttavaa. (Matt. 3:11, Joh. 14:16-17, Ap.t. 1:9, Ap.t. 2:38-39, Ap.t. 19:1-7, Ap.t. 2:4).

Pyhitys - Raamattu opettaa, että ilman pyhitystä kukaan ei voi nähdä Herraa. Me uskomme oppiin pyhityksestä ehdottomana, mutta kuitenkin jatkuvana armon työnä. Pyhitys alkaa uudestisyntymisestä jatkuen Kristuksen paluuseen asti. (Heb. 12:14, I Tess. 5:23, II Piet. 3:18, Fil. 3:12-14, I Kor. 1:30).

Jumalallinen parantuminen - Parantuminen on ihmisruumiin fyysisiä sairauksia varten. Se tapahtuu Jumalan voimasta uskon rukouksen kautta ja käsien päällepanemisen kautta. Parantuminen tarjotaan Kristuksen sovintouhrissa, ja se on jokaisen tämän päivän seurakunnan jäsenen etuoikeus. (Mark. 16:18, Jaak. 5:14-15, I Piet. 2:24, Matt. 8:17, Jes. 53:4-5).

Vanhurskaiden ylösnousemus ja Herramme paluu - Enkelit sanoivat Jeesuksen opetuslapsille: "Tämä Jeesus on tuleva, samalla tavalla kuin te näitte Hänen taivaaseen menevän." Hänen tulonsa tapahtuu pian. Kun Hän tulee, "...Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin..." (Ap.t. 1:11, I Tess. 4:16-17). Suuren ahdistuksen jälkeen Hän palaa maan päälle kuninkaiden Kuninkaana ja herrain Herrana yhdessä pyhiensä kanssa, jotka tulevat olemaan kuninkaita ja pappeja. Hän hallitsee tuhat vuotta (Ilm. 20:6).

Helvetti ja iankaikkinen kadotus - Joka kuolee fyysisesti synneissään eikä ole ottanut vastaan Jeesusta, on toivottomasti ja ikuisesti kadotettu tulijärveen, ja siksi hänellä ei enää ole mahdollisuutta kuulla evankeliumia tai tehdä parannusta. Tulijärvi on kirjaimellinen. Termi "ikuinen/iankaikkinen", jota käytetään kuvaamaan tulijärveen tuomittujen rangaistuksen kestoa, tarkoittaa samaa loputtoman olemassaolon ajatusta ja merkitystä kuin viitattaessa pyhien ilon ja hurmion kestoon Jumalan läsnäolossa. (Heb. 9:27, Ilm. 19:20).